معرفی سازمان

 شركت صانع لاستيك و پلاستيك پويا از سال 1372 با توليد قطعات لاستيكي آغاز بكار نموده و در تير ماه 1375 موفق به كسب گواهي فعاليت صنعتي از اداره كل صنايع استان تهران گرديده است.اين واحد صنعتي  همكاري با شركت خودرو سازی را در سال 1375 با ساخت ضربه گير راديــاتور پرايد آغـــــاز و از آن پس نیز، با تولید قطعات کثیر و با کیفیت مطلوبتر به جمع تامین کنندگان خورو سازی پیوسته است. یادآور می گردد که هم اکنون شرکت علاوه بر قطعات لاستیکی، تولید قطعات پلاستیکی  و مجموعه های خودرویی را نیز در کارنامه خود ثبت دارد..

  مدير عامل

چشم انداز صانع لاستيک و پلاستيک پويا

 • افزايش همكاري با شركتهای سازه گستر و ساپکو و همكاري با ساير شركتهاي خودروساز داخلي
 • صادرات محصولات توليدي               

استراتژي های صانع لاستيک و پلاستيک پويا

 • مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
 • بكارگيري مديريت منابع انساني
 • مديريت زنجيره تامين (SCM)
 • بكارگيري IT در فعاليت و فرآيندهاي سازماني
 • تاكيد بر فعاليتهاي تحقيق و توسعه (D&R)
 • تاكيد بر مديريت دانش
 • توسعه منابع مالي و كاهش مداوم هزينه‌ها

اهداف كلان سازماني صانع لاستيک و پلاستيک پويا

 • رضايت مشتريان برون سازماني بر مبناي:
  • كيفيت
  • تحويل به موقع
  • قيمت
 • افزايش سود و سرمايه
 • افزايش ميزان فروش
 • افزايش رضايتمندي پرسنل
 • افزايش رضايتمندي تامين كنندگان

ارزشهاي سازماني صانع لاستيک و پلاستيک پويا

 • مشتری گرایی
 • ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان
 • توسعه فرهنگ كار گروهي و خودباوري
 • كارآيي و اثربخشي فعاليتها و فرآيندها
 • تقويت روحيه تعهدگرايي و مسئوليت پذيري پرسنل و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي جهت رسيدن به اهداف سازماني
 • ايجاد روابطي صميمانه و مشاركت متقابل سودمند با تامين كنندگان
 • خلاقيت و كارآفريني

خط مشي كيفيت صانع لاستيک و پلاستيک پويا

 • افزايش رضايت و اطمينان مشتري
 • آموزش و توانمندسازي پرسنل
 • بهبود مستمر كيفيت در سيستم ، فرآيند و محصول